İdari Personel
Fakülte Sekreteri
İdari Personel
Bilgisayar İşletmeni Rıfat ŞAHİN
rifatsahin@karabuk.edu.tr
3704187190 / 1188
Memur Erol ANDAÇ
erolandac@karabuk.edu.tr
3704187190 / 1195
Bilgisayar İşletmeni Derya BALTACI
deryabaltaci@karabuk.edu.tr
3704187190 / 1055
Bilgisayar İşletmeni Duygu ÖZDENER
duyguozdener@karabuk.edu.tr
3704187190 / 1107
Memur Keziban YÖRÜKOĞLU
kezibangenc@karabuk.edu.tr
3704187190 / 1193