2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Sonuçları
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Sonuçları ilgili bölümlerin web sayfalarında ilan edilmiştir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Blm
Ebelik Blm

Hemşirelik Blm
Çocuk Gelişimi Blm