Neden Hemşirelik Bölümü?
Hemşirelik, insanoğlu var olduğundan beri önem taşıyan ve var olduğu sürece de önemini yitirmeyecek olan, kaliteli ve nitelikli sağlık bakımı gereksiniminin artması ile her geçen gün önemi daha da artan ve aranılan bir meslektir. Toplumun bu gereksinimlerinin karşılanmasında sağlık alanındaki bilimsel gelişmeler çerçevesinde yaþam boyu öðrenme prensibi doğrultusunda kendini sürekli yenileyen, bilgi donanımı yüksek, mesleki sorumluluklarının bilincinde, özgüvenli, bireyi çevresi ile bir bütün olarak ele alıp bu doğrultuda bakım verebilecek, ekip çalışması ruhuna sahip sağlık çalışanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Hemşirelik bölümü; üzerine düþen sorumluluğun farkında, genç ve dinamik, kendi alanında bilimsel donanıma sahip akademik kadrosuyla nitelikli hemşireler yetiştirerek gerek kamusal alanda gerekse özel sektörde toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamayı kendine amaç edinmiştir. Bu doğrultuda hemşirelik bölümü olarak ulusal ve uluslararası platformda hemşirelik eğitiminde model olma hedefiyle biz de varız diyoruz.

Hemşirelik Bölümü Öğretim Planı için tıklayınız.

Hemşirelik Bölümü Ders İçerikleri için tıklayınız.