Misyon - Vizyon
MİSYONUMUZ

Değişen ve gelişen dünyamızda, toplum gereksinimleri doğrultusunda, çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle; mesleki ve bireysel gelişime açık, eğitim-araştırma ve liderlik rollerini üstlenebilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, toplumun sağlık gereksinimlerinin belirlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunabilen, mesleki bilgi ve becerileri kullanarak sağlık bakım hizmeti veren nitelikli hemşireler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Mensubu olmaktan gurur duyulan; öğrencileri, öğretim elemanları, lisansüstü eğitim programları ve bilimsel çalışmaları ile bir model oluşturan, birey, aile ve toplumun tam bir iyilik halinde olmasını sağlayarak, yaşam kalitesini yükselten, öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel hemşireler yetiştiren lider, öncü bir yüksekokul olmaktır.