EĞİTİM AMACIMIZ
AMACIMIZ;

Ülke gereksinimleri doğrultusunda bütüncü bir yaklaşımla birey ve topluma hizmet veren, hemşirelik teori ve uygulamalarını sentez edebilen, birey/bireylerin öz-bakım sorumluluğunu geliştiren, sağlık bakımının geliştirilmesi, sürdürülmesi ve korunmasında sorun çözme yaklaşımını benimseyen, yaratıcı, eleştirel düşünen, bireysel ve mesleki gelişiminde öğrenmenin sürekliliğine inanan, mezunlar vererek, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

 • Atatürk ilkelerine bağlıyız.
 • Her insanın eşit sağlık hizmeti almasına ve fırsat eşitliğine inanırız.
 • İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüne inanırız.
 • Mesleki, yasal ve etik ilkelere bağlıyız.
 • Yaşam, temel değerimizdir.
 • Bireyin eşsizliğini kabul ederiz.
 • Hizmette ayrım yapmayız.
 • Çevreye duyarlıyız.
 • Olumlu ilişkiler kurmaya özen gösteririz.
 • Dürüstlük ve karşılıklı güven ilkemizdir.
 • Üretilen bilgi ve hizmetin kalitesine inanırız.
 • Duyarsız davranma ve yalnızca sorun getirme yerine çözüm üretmeye çalışırız.
 • Yerinde ve zamanında açık ve yapıcı eleştiriler yaparız, eleştirilere açığız.
 • Bireysel ve mesleki yaşamımızda kaliteye öncelik veririz.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi hedefleriz.
 • Emek ve başarıya saygılıyız, başarının sahibine mal edilmesine dikkat ederiz.
 • Destek ve ödülün başarıyı arttıracağına inanırız.
 • Sürekli gelişime açığız.
 • Takım bilinci ruhuna sahibiz.
 • Liderlik rolümüzün önemine inanırız.
 • Kurumsal amaçlar bireysel amaçlarımızdan önceliklidir.
 • Eğitim, araştırma ve uygulamalarımızı toplumsal gereksinimler doğrultusunda yaparız.
 • Bilgi, beceri ve deneyimlerimizi standartlarımızı yükseltmek amacı ile kullanırız.
 • Bilimsel etik kurallarına duyarlıyız.
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünceyi benimseriz.