EĞİTİM FELSEFEMİZ
Hemşirelik felsefesimiz, bakım verme, insanı tanıma, anlayabilme, gerekli yardımı ve sunuş yöntemlerini seçebilme, insanca uygulama, sonucu ölçebilme, yaratıcılığı ve estetiği devreye sokabilmedir. Hemşirelik bakım verme ve yardım etme sanatıdır. Değişen ve gelişen hemşirelik felsefesine uygun hemşirelik rolleri; uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, karar verici, koordinatör, liderlik, bağımsızlık, girişkenlik, özgüven, ileri ve açık görüş, risk alma gibi alanları kapsar. Bu rollerin kazanılmasını destekleyen beceriler; eleştirel düşünme, girişkenlik, klinik görüşme, yaratıcılık, bireysel gelişim, yaşam boyu öğrenme ve etik davranma, disiplinlerarası çalışma, güvenli kanıt temelli bilgi ve beceri geliştirme önem kazanmıştır.

Eğitim felsefemiz; çağımız hemşirelik felsefesine dayalı, bilim ve teknolojik gelişmelerin ışığında, tüm dünya insanını kavrayabilecek, dil, din ve ırk gözetmeksizin becerilerin kazanılmasını, profesyonelliği ve bağımsızlığı güçlendirecek yaklaşımlar içermektedir.